Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Video YouTubeKIK Múzeum

1949 előtt - még messze az. ún. szexuális forradalomtól - ill. szentek, szüzek egyházi ábrázolása

 *

1929 óta választottak szépségkirálynőket Magyarországon, egészen 1936-ig.

1957-ben próbáltak újrakezdeni, majd 1986-ban, ahol a győztes öngyilkos lett

- a forrásanyagok, albumok a KIK Múzeumban.

*

Részletek: Magyar lányok - A szoknyapárt/ Feminizmus egy felvonásbanű


- 1935

1941. február 23.

1942 - actio catholica -

*

1943

*

*

1944

 A háborús, 1944-es évből sok érdekes köny maradt:

  

 

 1948 - Lorenc -skaut (cserkészet 1948 és 1980 között szünetelt)

1949 után

1950

1951

1952

1953

1954 - The Image of God is Sex (London) - jezsuita kiadás

1955-ben kezdtek megjelenni egyházi szexuáletikai kiadványok fiataloknak /lásd - Könyvelőzetes

1956

1957 - Balaton szépe - újra indulna a szépségverseny (?)

              

1958 - ekkor kezdődött a valódi "szexuális forrdalom"...

*

1959

1959 - XV. évfolyam, december 31.

10 évvel később:

1960

1961

1962-ben jelent meg az eredeti, hozzánk csak a 80-as években jutott

1963

 

1964

1965

1966 - W. Trobish, Szerettem egy lányt, Evang. kiadó

 vö. 1977 majd 1987- vö. kik Múzeum 3

1967

Az én múzeumom 

- címmel 1967-től folyamatosan jelennek meg színes művészettörténeti folyóiratok, albumok.... 

1968 - Gagern - katolikus szexológia - magyarul csak sokkal később, 1987-ben (SZIT)

 

1969 - Teljes évfolyam

1970

50 évvel később már a papság ebédjegyeken is erotikus fotókat kap a püspökségről

1971-ben Bécsben, majd 2000-ben Budapesten jelent meg

1972 New York - katolikus kiadás

1973-ban meggyilkolták a KGB ügynököt: 

1974

1975

1976

*

*

1977 - illegális irodalom Felvidéken: S. Kourgakov: Bocsáss meg, Natasa

 A munkásnő illetve erotikus Nő (lásd 1966 - 1977 - 1987)

1978 - szamizdat hittankönyvek jelennek meg magyar gimnazistáknak 

1979 - Evangélikus Kiadó Magyarországról kezdi beárasztani ingyenes kiadványait

- ebben az évbena námet szakirodalom már nyit a csábító borítólappal...

1980

1981-ben 23 korában elhuny a csallóközi születésü fiatal pap, BOKROS SÁNDOR

Temetési értesítú a KIK Múzeumban (június 19.)

1982

1983 - Tankönyv kiadó, Bratislava

1984 - Madách Könykiadó, Bratislava

Benne megszólaltatták a katolikus teológust, ThDr Nyíri Tamást is

1985-ben jelent meg Bécsben katolikus kiadásként:

1986

1987

1988. agusztus 31-én a helyi titkosrendőrség megfigyelés alatt tartja az akkori KIK-et.

De már érezni lehetett, hogy jön A "szabadság", ami  voltaképpen csak szabadosságot szült, nem valódi szabadságot.

 

1989-ben Garas Klára könyvet állított össze: Correggio. Szoptató Madonna, de csak 1990-ben jelentette meg a Corvina kiadó

 - KIK Múzeum 2

1989 - először a cseh tudományos folyóirat, a Veda a život 5/89 - majd fokozatosan egyre több folyóirat nyúl erotikus fotókhoz (PaS, TéT stb.)

1990 indul a Tarsoly ifi folyóirat valamint az Alfa és Omega (A Remény ifjúsági mellékelet)

 

1991-ben jelent meg Rotter könyve (csehül csak 2003-ban)

1992-ben pedig Anselm Grük bencés szerzetes remek kiadványa

Majd indult a KIK kéthavilap

Tarsoly - a Háló katolikus közösség időleges lapja