Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Jóindulat

18-plus-logoA 18-as számjegy szinte varázslatos - a felnőtté válás előszele... 

A "18 éven aluliaknak, ill. felülieknek" minden fiatal szívét megdobbantja. A leggyakoribb skálaeltolódás az ún. erotikus filmek területén mutatkozik.

A filmipar össze-vissza keveri az erotikus ill. szexfilmeket, s veszi egy kalap alá azokkal az ostoba és gusztustalan porNO-filmekkel (legyen az akármennyire is soft).

FRISS ANYAGOK: Szabadegyetem (önképző)

Film tiniknek: Veszélyes külváros  2015

Szeexuális felvilágosítás: eddigiek legnyíltabb előadása (YouTube)

Szeex függő lettél? Magyarországi csoport

* helyi - szlovákiai csoportok (Pozsony - Nagyszombat)

Függőségekről - bővebben

* kiegészítő - Bibliográfia 1926 -előtt és után

Bővebben: prostitúció -/- P. Coelho könyve - mi is az ami TILOS, és mi nem?

SOS Lelki Elsősegély Szolgálat -- Mondják: Csak az Egészség legyen meg

  

Tisztázzuk:

LELKIISMERET - leggyakrabban mint "furdalás" tapasztaljuk - a gyónást is csak arra használjuk, hogy megszabaduljunk tőle.

GYÓNÁS - legtöbben keverik a bűnök bevallásával, ami csak a gyónás egy része - kellene hozzá "bánat" is - vagyis erős elhatározás.

*Elégtétel - ez voltaképpen az elhatározás, az alapja annak, amit elhatároztunk - új életet kezdünk... az első lépések

- ezért nem hatásos az gondolni, hogy a bűnöket elég csak elmondani és kész is.

** Amitől képtelenek vagyunk megszabadulni, az talán nem is a mi bűnünk (a bűn az, hogy nem kezeltetjük magunkat...)

TÉVEDÉSEK korlátozásának két módja van: Fogalomtisztázás valamint a "probléma" pontosítása.

A Paradicsomban Éva tévedett, amikor azt hitte meg sem szabad érinteni...

SZERETETSZOLGÁLAT - a közösségfejlődés szerves részét képezi.

Ha egy keresztény közösség elér egy fejlődési szakaszt, természetszerűleg szeretetszolgálatba kell, hogy torkoljon

A megnyugvásra nem elegendő ok, ha a tagok, bár egyenként végeznek is némi karitatív tevékenységet,

a közösség, mint olyan, vezetőjével az élen kell, hogy közösségi szeretetszolgálatot vállaljon.

Az a közösség, amely 2-3 év után sem érez ösztönzést elkötelezett karitatív munkára megszünőben van kereszténynek lenni,

megmarad szabadidőtöltő keresztény egyletnek (még ha kereszténynek is valják magukat a tagjai).

Aki nem szeret beszűkül:

Önismeret - Önnevelés - Önmegvalósítás

Öntudat - Önzőség (és Én-tudat )

Önzetlenség - Ölelés - Ölés

Önállóság - Önzés

Én-zés

A boldogsághoz voltaképpen három út kínálkozik:

1. Elsősorban Boldogság - hol vagy? - keresd saját boldogságodat...

2. A szenvedély-ek korlátlan, beteges habzsolás - vö.Boldogság-kütyük

3. Mások boldogsága - a közösségi élet vezet a boldogságodhoz

1546-ból Hans Sebald Beham Caritas romana


 Mások boldogulása

A szeretetszolgálat CARITAS nagy hagyománnyal rendelkezik lásd Szépművészet (Római Caritas)

Kezdve a pogány felfogástól - a keresztény szeretetig (Római Szeretet-felfogást) - a börtönben sínylődő rab, de a szoptató anyán csüngő pici gyerekek, mind előklpei a Szoptató Madonnának - ami a keresztény misztikában Szent Bernárdnál is visszajön nem egy festményen (vö. Szilasi Pázmány Galéria). Megfigyelhetjük, hogy a mai kor embere újra szívesen hallgatja az Egyházat, a papot -

de csak akkor szólal fel, amikor önérzete, önbecsülése ellen hangzik le valami.

A közérdeket előmozdító törekvések leggyakrabban csődöt mondanak.

Van elég gond, minek másokról is gondoskodni? - hangoztatják.

A közérdek ma már nem érdek - legalább is nem egyéni érdek. Nem érdekes. Érdektelenül állunk hozzá.

Embert ölni, a jó szándékot megölni nem szabad, de még a nemeset az emberből kiölni sem lenne szabad.

Ugyancsak elgondolkodtató, hogy az ölés és az ölelés mennyire közeli szavak.

Amikor azt a másikat érdektelenül meg akarom és tudom ölelni, valahol egy kicsit magamat ölöm meg.

Ezeknek a dolgoknak vagyunk gyakori szemtanúi a társadalmi küzdelmek színpadán.

Tudvalevő, hogy az öntudat a köztudat része, a közérdek előfeltétele.

Az én-tudat viszont az öntudat elkorcsosodása. Lásd Kütyük boldogító világa.

Az önérdekek és a közérdekek mindig a világtörténelem legdrámaibb pillanatai voltak.

Ott, ahol az önérdek feláldozza magát a közérdek javára világhírű emberek születnek.

Az önérdek az én-érdek és a közérdek mezsgyéjén húzódik - egyre ritkább jelenség.

A világ az én-érdeket előtérbe helyező önző embereket ünnepel, nekik kedvez - ők a sikeresek.

A közérdek nem lényeges, azzal ne is törődjünk, az én-érdek a fontos.

Mindenki törődjön saját magával, a közérdeket ne is próbálja befolyásolni - azt hagyja másokra.

A számtalan önző ember körülöttünk csupán öntudatát vesztett boldogságot rosszhelyenkereső teremtmény.

 

Nem az önismereten alapuló önmegvalósítás vezet el a boldogsághoz, hanem az önmegtagadás - mondják a régiek.

Az igazi boldogság a közérdeket előmozdító áldozatos élet mellékterméke - az altruizmus mindennapisága.

A mai hedonista gondolkodásban még a keresztények is önmagukat keresve válnak boldogtalan én-tudatossá.

Amikor dönteni kell, nincs önmegtagadás, hanem az önérdekek a döntők - ami nekem jó - jobb - a legjobb.

Ennek enyhébb változata a családias - csoportos önzőség, amikor 2-3 önző ember él együtt, egy önálló családban.

Ott, ahol nincsenek közérdeket szolgáló családközösségek, ott is az önzőségbe torkolhat a családi légkör.

Az ilyen családok gyermekei korán megtanulnak manipulálni, zsarolni, "valamit valamiért" üzletelni.

A jelen kor szinte napirenden hozza az ilyen irányba hanyatló nevelési módszereket a mass-média vívmányain keresztül.

Az, amit az internetes világ új kultúrájának neveznek gyakorlatilag a civilizáció hanyatlásának első jelei.

A megoldás nem nehéz, könnyű - a baj csak az, hogy mindenkinek saját magának kell rájönnie.

Ez részben érthető is, hiszen ha mások mondják, azzal az én-érdekit veszélyeztetik - s az ilyet azonnal el szokás vetni.

A leghatékonyabb módszernek a családi összefogás - összetartás bizonyul, csak hogyan legyüzni a szégyen érzetet?


A 20. században ha valaki megkérdezte, hogy vagy - azt illett válaszolni: köszönöm jól.

Nagyon sokat kellett tanulni ahhoz, hogy az ember ki merje mondani az igazat, főleg ha nincs jól.

A 21. század elején a személyes kérdést tolakodásnak veszik: mi közöd hozzá - kérdezik.

Olyan irányba haladunk, hogy meg sem kell kérdezni - hisz minden ott van a facebookon.

A személyes kommunikáció primitív információ cserékké degradálódott.

A reális világ digitálissá majd virtuálissá korcsosult.

Figyeld csak meg: ha előállsz egy keresztény ötlettel, ha segítséget keresel a rászorulókat együtt szolgálni, leggyakoribb első reakci, hogy amagát kereszténynek érző ember védekező ösztönszerűséggel elutasítja. Nagy "okosan, bölcsen" azzal reagál: Ezzel sok gond lesz, azt hiszem ez nem lenne könnyű.

S ezzel már be is vallotta, gondtalan, könnyű élet az igazi álma, bár mindent meg tesz, hogy őt mindenki igaz kereszténynek lássa.

Aki úgy gondolja, majd eldönti mi neki a jó, s mi az, ami rossz, talán nem is sejti, újra a Paradicsom-i kert tiltott gyümölcsét szedegeti.

Tudni: nekem mi jó és mi a rossz, nem más, mint a Jó és a Rossz Tudásának fájából eszegetni.

Ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek... azt is jelenti, merni megkockáztatni, megtenni, ami szépnek és jónak tűnik...