Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Video YouTubeWiKIKpediaEzek a romok számtalan feledésbe ment emléket, információt őriz, amitről valahogy sehol nem írnak...

Tudjuk, a Jászó-i prépostság máig 100.000 régi könyvet őriz, de vannak náig szinte ismeretlen helyszínek, könyvtárak is.

 * 

2007-ben romokban hever az egykori Pálos kolostor, Érsekújvártól 19 km-re.

1860-ban még így nézett ki Felvidék büszkesége, többezer kötetes értékes könyvtárral (GPS: Újlót/ Veľké Lovce)

Kapcsolódó cikkek: Gróf Apponyi Sándor művelődést őrző könyvtára

 Jelenleg Ekecsen kezdtük őjra összegyűjteni a kallódó könyvtárakat - kiegészíteni a hiányosságokat

Csallóközi vértanú -/- közösségek pártfogója Dóczy András (Puss, PDF letöltés) - földi maradványai a Lelesz-i apátságban

A könyvritkaságok mellett pár festmény reprodukciója is megtalálható... főleg a "keresztény erós" tematikában.

Jelentős és nevelő jellegű film (DVD) gyűjtemény, kezdve a legrégiebbektől (1900as jelenetek) -//- SZOBRÁSZAT


Erotológia - ez a legkevésbé ismert szakirodalom

Az Erotika Képes Történetének címlapján, illetve alul a háttérben egy akt festmény - művészi alkotások - jobbat nem is választhatott volna a fotós, amikor egy Felvidék-i kisközösség munka-találkozóját örökítette meg. Mit is akar az a fogalom jelenteni, hogy "erotológia"? A nemiség, az erotika - az erotológia nélkül előbb-utóbb szenvedélybetegséggé korcsosodhat. lásd Nőciklopédia

A beteges szenvedély ellenpólusa a tisztaság eszménye - Korok és szüzek.

TISZTASÁG (?)

Sokat kellene beszélni, írni, publikálni ezekről a "kényes tabu" témákról. Bár az érosz-t már értelmezték (Magyar Katolikus Lexikon),

Remélhetőleg hamarosan napvilágot lát az  Erotológia Keresztény ÉrtelmezŐ szótárára is, a Katolikus szexualitás című füzet folytatásaként. Ez a 15 füzetből álló Erotológiai zsebkönyv része, mely 2016 óta van forgalomban (16) éven felülieknek (ISBN 978 80-89769-14-8).

Igazából csak a "Húsvét misztériuma" fényében lehet megérteni. 

Maga a fogalom "erotológia" azért igényel értelmezést, mert az Erotikával azonosítják, már 1873-tól egészen napjainkig.

Bizonyára a "francia forradalom" félreértése is nagyban hozzájárult/ elindította ezt a degradációs folyamatot.

A félreértéseket csak a Deus Caritas est (2005) egyházi dokumentum hozza végleg egyenesbe. Nem azonos a SZEXUALITÁS tudományágával sem. Az érosz olyan isteni követ, amely magasabbrendű küldetéssel kopogtat. Eredete sem a föld, ha a testben is él, lényegéhez tartozó hivatása és rendeltetése az, hogy a Teremtő gondolatai szerint a testi élet megindítója legyen (Dr. Marczell Mihály, Érosz és Éthos, Budapest, 1940, 117).

Fogalomtisztázás: Lelki Elsősegély Telefonszolgálat lásd: Hallgatlak.sk szótár (szerk. Puss, Pozsony - Kassa - Munkács, 2017). Az sem kerülheti el a figyelmünket, hogy míg a cseh wikipedia ismeri az "erotológia" fogalmat, addig sem a szlovák, de még a magyar sem (cf. česká stránka).  Nem így volt ez a múltban, a Magyar Királyi és Közoktatásügyi Miniszter 1942-ben kiadott 310 oldalas tanulmánykötetében (A gyermek testi és lelki fejlődése), annak utolsó fejezetében: Az erotika és nemi élet fejlődése című fejezetében írja: "az erotikát élesen el kell határolni a szexualitástól". Az erósz mindennapiságát, az erotológiát oktatni kellene, de nem szabad összekeverni a szexuális felvilágosítással - az valami egészen más.

 

Már Krisztus után 200 körül Alexandriai Szent Kelemen  megjegyezte, nem kellene szégyelnünk azt, amit Isten sem szégyelt megteremteni...

2017-ben lett Krisztus kortársa, Ovidius Róma város által rehabilitálva. Annakidején, még Krisztus korában száműzték Rómából, mivel elsőként írásaiban is külön próbálta választani a szerelmet és az erotikát. Ma már tudjuk, az erósz jelen kell, hogy legyen egész életünkben. A szerelem viszont mulandó, arra nem lehet párkapcsolatot alapozni. Ebben az évben jelent meg egy közel 600 oldalas tanulmány az Eros teológiájáról (R. Pilutti).

2018-ban jelent meg két kötetben a Nőciklopédia - naprakész adatokkal, nőkkel, akik a szexualitás áldozatai lettek. A naptárat olyan jeles nőszemélyek egészítik ki, akiket mára szentként tisztelünk. Életüket is képesek voltak feláldozni, csakhogy a bennük lévő erósz sértetlen maradhasson.

2019-re pedig Pál Feri vált jelenséggé, eddig nem tapaszatalt méretű hallgatósága illetve olvasótábora alakult ki Felvidéken is. Ő hasonlóan mint Ovidius, csak keresztény módon vallja, hirdeti könyveiben, előadásaiban - nem szabad pusztán érzelmekre építeni házasságot. Bár a szerelem mulandó, de házasságon belül újraéleszthető.

Ez a kisközösségi fotó 2019-ben készült, rajta tettrekész katolikus felvidéki fiatal házasok, hajadonok.

Munkájuk, sikerük egyik titka: hetente találkoznak, "kisköziznek".

2019. Pünkösdjén Ferenc pápa a közösségi oldalak helyett valódi emberi (kis)közösségeket fenntartását szorgalmazta. Szerinte a digitális kor távolságot, valódi közösségek helyett közösségi oldalakat teremt – bővebben ITT Vagyunk! 2019/ július – augusztus, 11. oldal. 

2019 novemberében a Nagyszombati Egyházmegye szokásos búcsújának mottója: "Az Egyház jövője a kis közösségekben van". Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy már 1981-ben tisztázták- kisközösségeké a jövő, nem pedig a kis közösségeké (vö. Remény 2019/45.). Vö. újabb KIK szakirodalom.

A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos heti találkozók (Pőstyén ill. Kassán) minden péntek 19.00. Ezen kívül sok más kisközi létezik Felvidéken (Mécs, Cursilio, HH, Alfa kurzus, Hajszoló). A Férfisátor sem rossz dolog, ők havolta találkoznak hol itt-hol ott.

Az Ekecsi Katolikus Lánykör (since 1941) Felvidék egyik büszkesége, itt található a kisközösségek teljes bibliográfiája.

Felvidék időrendi egyháztörténete, benne a KIK és más közösségek, lásd Puss, CsallóKözi GPS, Jóindulat P.T., 2016.

Priscila katakomba legősibb Szoptató Madonna freskó (Lk 11, 27)

 

Szoptató Madonna 1511-ből, illetve 1522-50 Master of the Paroth

Boldog a méh, a mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál (Lk 11, 27).

Ezt a páratlan kijelentést már az ószövetségi Énekek éneke előkészítette... hosszú "erotikus út" vezetett idáig.

A Szoptató MadonnaElőképei a Római kultúrában/ mitológiában