Slider 1

Slider 2

01

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Vážení návštevníci, tieto články možno otvoriť len po prihlásení cez vaše heslo, ktoré udeľujeme len členom (len pre vnútorné potreby).


Po prihlásení sa objaví vľavo aj link Stará stránka 18 - podrobnejšie informácie len pre členov OZ.

články-príspevky

Tak ako existuje sympatia a zákonite aj antipatia, tak je to aj s Dobroprajnosťou – zákonite sa objavujú aj neprajníci, zloprajníci – nevadí: ako sa hovorí, psi štekajú, ale karavána ide ďalej...

 

Ako sa stať profesionálnym dobroprajníkom?

Treba sa stať najprv dobrovoľníkom, ak už ste – tak nám dovoľte, aby sme získali vašu sympatiu.

Čítajte ďalej našu webovú stránku, hlavne nám napíšte, čo nového okolo vás.

 

Ako sa môžete zapojiť do tejto formy dobroprajnosti?

Každý poďla seba vie, čo si môže dovoliť - my zasa vieme, že ste silnejší, než si myslíte.
Ale vieme aj to, že nie je dobré dať ľuďom veľkú šancu a zároveň ich vystaviť následnému sklamaniu.


a.) Najpraktickejšia forma dobroprajnosti je pravidelná účasť na mesačných klubových stretnutiach.
- tie bývajú raz mesačne, najlepšie 18-ho, a to na rôznych miestach Slovenska - viď ďalej Vnútorné stanovy. 
Tí, ktorí pravidelne prichádzajú, časom môžu vytvoriť vlastný finančný fond - minimálne 1 euro / na mesiac.
- sami sa rozhodujú, kde, komu by mohli pomôcť - dopriať finačnú podporu, preukázať dobroprajnosť.
- ušetriť denne 3-4 centy nie je predsa veľkým umením, darovať občas väčšiu sumu - to už je ťažké.

b.) Ten, kto sa stane organizátorom klubových stretnutí, zároveň sa stáva aj členom občianseho združenia
- jeho už zaväzujú isté povinnosti a z toho vyplívajúce práva - viď Stanovy o.z. Dobroprajnosť.
Minimálnou povinosťou je platiť členský príspevok, a to 1 euro / týždeň - odporúčame to odkladať mesačne.
O využití týchto príjmov už nerozhoduje klub, ale členská Rada združenia - stretávajú sa štvrťročne.

c.) Stať sa členom Rady je už právnickou záležitosťou - rozhodujú o tom všetci členovia, a to hlasovaním.
- ročné - valné zhromaždenie býva aspoň raz za rok, najpravdepodobnejšie 17-teho júna v danom roku.
- členovia Rady si zvolia spomedzi seba predsedu Rady - o ďalších záležitostiach viď Stanovy, článok 7 - 8.


d.) Do života združenia sa možno zapojiť aj jednorazovo, či už ako dobrovoľník alebo dobrodinec.

e.) V roku 2011 bol schválený Zákon o dobrovoľníctve, práve preto sme považovali za dôležité zaregistrovať aj naše občianske združenie. Uvedomujeme si, že bez dobroprajnosti ani dobrovoľníctvo veľmi nefunguje - členovia OZ sa zaväzujú, že všetky dary a príspevky budú využívať na uskutočnenie cieľa, na šírenie dobra.