Slider 1

Slider 2

01

Name & Password:

wi(KIK)pedia

História občianskeho združenia

 

*www.Filmy a informácie

** CENACOLO - szenvedélybetegségek - Felvidék

*** Bohu zasvätené panenstvo - (Česká stránka - ORDO VIRGINUM)

 Združenie dobrovoľníkov pre pomoc ohrozenej mládeži vzniklo v roku 1985 pod vedením Dr. Ladislava Sztyahula, PhD., Dr. Ladislava Gyurgyíka, PhD. a Dr. Alexandra Pussa, PhD. V tých rokoch ohrozenie bolo skôr ideologické, postupom času sa pretransformovalo do boja proti závislostiam, ochrany, prevencie, pracovnej terapie. Vznikli tri občianske združenia.

Po šiestich rokoch ako 1. občianske združenie s názvom KIK bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 20.12.1991. Od roku 1992 sa členovia združenia pravidelne týždenne stretávali a vyvíjali aktivitu v oblasti informovanosti a vybudovania štruktúr v rámci celého Slovenska. Hlavná činnosť pozostávala z organizovania letných táborov pre ohrozenú mládež, pre mnohodetné rodiny. Začali sa vydávať časopisy, mesačník, ktorý do dnes vychádza bez finančnej pomoci, sa volá ITT vagyunk (TU sme).

Od roku 1994 sa občianske združenie zapojilo do činnosti medzinárodného občianskeho združenia HÁLO, ktoré má podobné zameranie. Partnerské organizácie sú v Rumunsku a na Ukrajine, kde občianske združenie každoročne posiela svojich dobrovoľníkov.

V roku 1998 počet členov už prekročil 1.000 registrovaných členov.

V roku 1999 bolo zriadené druhé občianske združenie, dcérske, pod vedením pátra Pussa, ktoré bolo zaregistrované na území Ukrajiny v meste Užhorod, s počtom členov 46. Do roku 2000 z vlastných zdrojov organizácia vydávala učebnice a brožúrky pre mladých s aktuálnou tematikou o problematike mladých. Za desať rokov vyšlo 12 kníh, s počtom výtlačkov 100 až 500. Občianske združenie zriadilo knižnicu na bezplatné požičiavanie kníh, s tematikou zameranou na problematiku mladých dospelých (v roku 2000 počet kníh dosiahol 5.000 zväzkov). 

V rokoch 2000 – 2008 sa začali budovať centrá pre ohrozenú mládež. Od roku 2000 priebežne vznikali filmové kluby pre mladých dospelých, počet filmov v požičovni filmov do roku 2010 vzrástol na približne 1.000 filmov. Okrem toho bola zriadená aj webová stránka: www.kik.sk

V roku 2004 sa prostredníctvom členov ako dobrovoľníkov začala realizácia Puss Farmy, s priemernou návštevnosťou počas letných mesiacov 30–100 mladých týždenne. V zimných mesiacoch mesačne okolo 20-40 mladých.

V roku 2005 bola nadviazaná spolupráca s občianskym združením Priatelia spoločenstva Cenacolo. Vďaka projektom, v ktorých sa aktívne podieľali aj dobrovoľníci pátra Pussa, vzniklo centrum pre drogovo závislých mladých dospelých. Na začiatku s ôsmymi obyvateľmi, v roku 2011 už s 25-timi (Kráľová pri Senci).

V roku 2007 bolo zriadené vydavateľstvo CD nosičov, elektronickou formou boli publikované užitočné témy pre ohrozenú mládež, hlavne z oblasti etiky a erotiky, na objasnenie tabuizovaných tém pre mládež. Vyšlo osem CD po 200 kusov, ktoré boli rozdávané bezplatne. Neskôr bola zriadená ďalšia webová stránka 18 plusz, ktorá sa časom pretransformovala do webovej stránky dobroprajnosť – ako informačné médium pre mladých po 18 rokoch, ktorá sa zaoberá problematikou, čo si môžu dovoliť a čoho by sa mali vyvarovať mladí po 18-ke.

Od prvého augusta 2011 združenie prenajalo priestory od Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a v spolupráci s ňou sa začala realizácia tretieho centra pre drogovo závislých a pre deti z detského domova. Do konca roka 2011 sa tu ubytovalo 12 mladých, bola zriadená druhá farma, kde sa začal chov domácich zvierat.

16. decembra 2011 bolo zaregistrované ďalšie občianske združenie s podobným zameraním, s názvom Dobroprajnosť. K doterajším cieľom sa pridal cieľ: pomoc deťom po odchode z detských domovov alebo z profesionálnych rodín.

Začiatkom roka 2012 Centrum Dobrovoľníctva (Jarná 18) združovalo 20 dobrovoľníkov. Ubytovaných bolo 11 mladých, z nich štyria boli zamestnaní na plný úväzok priamo v centre. Od prvého januára vznikla nová webová stránka: www.dobroprajnost.eu  Slúži pre informovanie verejnosti o problematikách, ktorými sa občianske združenie zaoberá.