Len pre členov  o.z. Dobroprajnosť
Na tejto doplnkovej webovej stránke najdete tri okruhy tej istej oblasti:
1. Človek, ak už má18 rokov, obyčajne sa teší na výhody tohto veku - hlavne na takéto zábavy.
2. Táto stránka prvom rade chce pomôcť mladým, čo hladajú informácie ale najdú dezinformácie.
3. Pravá dobroprajnosť je zriedkavá webová oblasť, ponúkáme tu možnosti objavovať a šíriť dobro
.....

Články a príspevky

   
Žena vo filme
Kresťanstvo vo filme  


Eros
vo filme
...