Tieto články chcú poukázať mladým na podstatu toho, čo je...?

Eros - možné a nemožné ťažkosti - súvisiace s 18 -kou.

Konečne si môžeš pozrieť filmy, odporúčané nad 18? 

Catholic News Service Media Review Office (mad´. verzia)

Máš 18 - môžeš sa ženiť? Kedy sa vlastne oženiť - vydať sa včas?

Hodnota panenstva - Virgnity     - //-   Hnutie_čistých_srdc

Možno si už ženatý, a ani o tom nechceš vedieť.

Deti z domova po 18-ke sa náhle ocitnú vo veľkej neistote.

Dobrovoľníctvo - www.jev.sk

Centrum strateného času?

Si ešte mladý a už nevieš čo so životom?

Pomôžme rodinám - deťom v núdzi

Prečo si treba dobre premyslieť, na koho sa obrátiť?

www. Reklama.rybka - Hodnoverné  kresťanstvo.sk