Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Articles

Szüzesség

Székely lányok szőrén ülik meg a lovat...

Ők jól tudják, hogy a szüzességet nem őrizni kell, hanem azzá kell válni. Szent László király egyik bájos legendája, amikor egy lovon elrabolt szüzet mentett ki a pogány kun kezei közül...

Szent László herceg odakiáltott a lánynak, és mondta: „Szép húgom, ragadd meg a kunt az övénél, és vesd magad a földre!" Az így is tett. Mint látjuk, azóta a székely lányok megtanultak lovagolni, megőrizni ártatlanságukat. A bátran felválalt szüzesség, annak megvalósítása a mindennapi életben csak úgy lehetséges, ha a bennük lévő erósz ki tud bontakozni - elevenné tudja tenni leányságuk szépségét. A szüzesség eszménye minden korban értéknek számított, sajnos napjainkban kezdett hiánycikké válni (lásd Korok és szüzek).

Ezen kötet egy 10 éves kutatómunka eredménye/ csapatmunka. Ahogy a Nőciklopédiéba sikerült az év minden napjára találni egy-két szomorú élettörténetet, áldozatot, úgy ebben a kötetben is található egy hiteles "lista", az év minden napjára jut egy-egy szűz, akit az Egyház nagy becsben tart. Vannak, akik önként dobták el életüket és vannak akik odaajándékozták, feláldozták.

A szüzességet nem megőrizni kell, hanem azzá kell válni - mondta hajdan Varga Péter (Spilhózni-ban). E nagy igazság, a szülők dolga az, hogy őrizzék lányaik, fiataljaik ártatlanságát. Nem kell elhinni, hogy ez az eszme mára már nem aktuális, ellenkezőleg Nyugaton már újra divatba jött - lásd Tiszta férfiasság mozgalom. Némileg a naturalisták, a magányos "nudisták" - a szűzföld után vágyók is ezt igazolják

Lásd Vítejte na stránce Dobroprajnosti! - Bár a cseheket a legateistább népnek tartják, valami módon ők is keresik a szűziesset, a tiszta eszmét.

"Pure in heart" (2000) Tiszta Szívek mozgalma   -//- Tisztaság/ Purity  gyűrű  (ang. wikipedia)

Mindemellett külömbséget kell tudni tenni: nemi vagy szexuális - szüzesség - és szívtisztaság közt, lat.: castitas - virginitas - puritas. Nem minden parancs, van, ami csak tanács, aki ezt összekeveri, képtelen megtartani (vö. Barsi - Böjte - Puss, Passport..., 2018).

Megjelent 2008-ban Részletes tartalom

Szüzesség nemcsak a kereszténység, de az emberiség egyik legszebb eszménye is. Mielőtt szemügyre vesszük az érosszal kapcsolatos eszményeket, le kell szögeznünk, hogy ez alatt egy eszme konkrét megvalósítási módját értjük, erre keresünk példákat az egyes évszázokat szemlélve. Magát az eszmét illetően a szüzesség kontra érosz fogalmak gyakran okoznak félreértést még a teológiai szakirodalomban. A szüzesség eszményével kapcsolatban Domingo J. Andrés szavait idézzük. Szerinte: "Kívánatos lenne, hogy megszűnjenek a tisztaság tanácsával kapcsolatos, nem kevés intézmény saját jogában fellelhető könnyed, ködös megfogalmazások. Ezen hangzatos mondatok elolvasása után senki sem tudja meg, hogy az erény vállalása konkrétan mire kötelez".[1]


Vannak, akik önként vállalják a szüzességet - *ORDO VIRGINUM - a Magyar Királyi és Közoktatásügyi Miniszter már 1942-ben leszögezte A gyermek testi és lelki fejlődése, több mint 300 oldalas tanulmányában, annak utolsó: Az erotika és nemi élet fejlődése című fejezetében, hogy: vannak más (értsd. nem házasságra beállított) lelki alkatú lányok is, akik azonban kivételnek tekinthetők. ezek, az értelmi pályán lévő, önállósághoz szokott, esetleg nagyobb aktivitással bíró leányok, kik nehezen, vagy sehogyan sem tudnak megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy önállóságukat vagy hivatásukat egy férfinak feláldozzák. Vanna kivételes nők, akik a férjhezmenés és anyaság természeti követelményét valamely magasabbrendű erkölcsi értékre váltották át, vagyis "szublimálták". Ilyen elkölcsi értékes életforma a vallás, a társadalmi jótékonyság és szolgálat, továbbá a művészet és tudomány hősnői között látunk megvalósultnak.

Más és más "körülmények" is rávezethetnek: Párválasztó teszt fiúknak - hogy a házasságon kívül is boldogságra leljenek.

A szűz - a szűzforrás közkedvelt szimbólummá vált... vö. Szűzforrás film (1960)


Szüzesség manapság – “nincs többé igaz szüzesség” – mondja Gustave Thibon. Ennek az az oka, hogy a gyönyört és az életet (erószt mint szenvedélyt[2]) túl hosszú időn át feláldozták egy nem is tudom miféle tisztaság halott eszményének (in Jákob lajtorjája, 178). Ezért kell tisztáznunk a tisztaság eredeti jelentését, fogalmát is. Nem az a legszomorúbb, legmagányosabb özvegy, aki egy sírhalmon zokog, hanem a szűz, aki hiába nyújtotta kezét és lelkét, aki örök mennyasszonya sok lehetséges halottnak (uo., 207). csupán a Szüzek Rendjének újjáélesztése képes ezen “szomorú szüzeket” Krisztussal eljegyezve életvidámmá tenni. A keresztény művészet is nagy előszeretettel ábrázolja a szüzeket. A szépművészet pedig kimondottan ragszkodik hozzájuk, s lássuk be, nem könnyű művészi fotót készíteni róluk, de csábító... (lásd 1970).

1954-ben egy jezsuita könyv indíthatta el az 50-es évek szexuális "forradalmát" - V. Wilkin SJ, The Image of God in Sex, Sheed and Ward, London & New York. Egy külön fejezet szentel az olyan lányoknak (The Single Girl, 46.old.), akik sem a házasságra, sem kolostorba nem akarnak lépni. Nekik is adott a lehetőség magukat teljesen Istennek szentelni. 


Erről bővebben (a szerzőtől) lásd CD könyvek 2/2007 Martyrologium Romanum; 3/2007 Ordo Virginum; 4/2007 Eros; Barsi B. OFM - Böjte Cs. OFM - Puss S. SJ (2018), Passport Isten országába...

Magyar Katolikus Lexikon-ban

Könyvritkaság: 1924-es kiadvány

Kapcsolódó cikkek: Szüzek Rendje -/- Istennek szentelt szüzek -/- Különös nők

Házasélet - szüzek és a vágy

Magánélet - nem leszel különc
[1] ANDRÉS, D. J., Szerzetesjog. Magyarázat az Egyházi Törvénykönyv 573-746. kánonjához, SZIT, Budapest 1999, 42.

[2] Vö. Vágyakozássá változtatni a szenvedélyt, in Anselm Grün OSB (2006), Az életművészet könyve, 205-209.