Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Video YouTubeAntikvárium

Bár tudja jól a társadalom, hogy az értékeket őrizni kell, s mégis – ha nem lennének Felvidéken szenvedéjes gyűjtögetőink, sok érték veszett volna már el eddig is.

Felvidéki KIK magángyűjtemények - tematikailag csoportosítva:

Antik könyvek - Ekecsen

Beketfa - Teológiai Kiskönyvtár

Bibliák, magyarázatok -  

Bibliotheca Ambrosiana - Kamocsán lesz 

Bibliotheca KIK - Ekecs

Család - Tallóson

Házasság - Nagymácsédon

Egyháztörténelmünk - Budafán

Erotológia - 

Imaélet - Köbölkúton (Stampay emlékház)

Katechetika - Ekecsi plébánia könyvtár

KIK Múzeum - tovább gyarapítható

Misztika - Vezekényen

Pázmány jezsuita bibliográfia - Szilason

Szlovák teológia - Baromlak

Spiritualitás - Csallóközcsütörtök

Szüzesség - hivatás (PhD) - Szímőn

Teológiai szakirodalom - Andódon


Az itt következő könyvgyűjtemény is magántulajdon, a KIK-esek Bibliotheca tulajdona. Fenntartója az Ekecsi Katolikus Lánykör...  KépgalériaB.E. Murillo Szoptató Madonna -/- Felvidéki ritkaság

Mielőtt a hívők nem tudtak olvasni, freskók oktattak lásd Michelangelo Teremtés (Sixtusi kápolna)

 Szépművészet - kockában

Évben Könyvcsemege Megjegyzés
001

 Ovidius: A szerelem művészete

Pál apostol levelei - Evangéliumok

Philostratos: Erósz - szerelmi levelek

reprint soxor

386 Sz. Ágoston: A boldog életről reprint 1922
401 Sz. Ágoston: A szüzességről reprint 2015

543

 Justiniaus törvénykönyve reprint 1939

1456

*1. magyar Biblia - Jordánszky-kódex (-1519)

reprint 1986

1469

1470

Ficino: A szerelemről

Kempis T.: Krisztus követése

3.000 kiadás
1527 Osuna: Rukoväť kontemplatívnej modlitby reprint 2006

1561-

1577

1578

Szendrei Névtelen (s)

Pataki Névtelen

1. Magyar kiadvány

Repr. 1955, 1975

Kolozsvár

Nagyszombat

 A kapzsi hóhérné (2012)  Gondolat Kiadó
1589 Scupoli: Duchovný zápas reprint
1590  Károlyi-biblia / - a nép Bibiliája reprint
1602 Első boszorkányégetés Pozsonyban
1603 Pázmány P.: Feleletek... reprint
1604
1605 Shakespeare: Tékozló fiú reprit 1914
1624 Szenci Molnár Albert tévtanai reprint
1626 1Káldi Gy. Biblia fordítás
1636 Pázmány P:: Prédikációk reprint
1647 Az életbölcsesség kézikönyve reprit
1673 Náray György krónikája CD könyv
1693 Höflich Th.: Centuria funebris
 1701  Beckovský. Anežka Česká  reprint
1706 Antiqua Hungarorum Religio Tyrnaviae SJ
1715 Szőlősy: Calendarium Szakolcza
1731 Duchovní života studnice Budapest 1886
1733 Imago Antiqua Hungariae Cassoviae
1736 Nachrichten von den Jesuiten Leipzig
1737 Ungariae sanctitatis indicia SJ reprint 1998
1747 Acta sanctorum ungariae Cassoviae SJ
1754 Dissertationes excerptae Tyrnaviae SJ
1768 Turóczi L.: Ungaria suis cum Regibus Tyrnaviae SJ
1777 J.Tomka Szászky: Geographia Poson Cassovia
1788 Pozsonyi Ünnepi predikáziók Győr
1789 Primae lineae historiae universalis Kolozsvár
1790 Pressburger Zeitung magyar melléklettel Pressburg
1792 Egyházi beszédek Posonban
1798 Ünnep-napi prédikátziók Komárom Vác
1799 Ünnep-napi prédikátziók Komárom
1800 Hajas: Egyházi beszédek Weszprém
1831 Kézzel himzett miseruha Lakszakállas
1845  Vörösmarty Minden munkái   Pesten
1847 Erkölcsi iratok az ifjúság számára Nagyszombat
1851 Fényes E.: Magyarország geografiai sz. Pest 2 kötetben
1858 Ipolyi A.: Csallóközi uti-képek reprint 1993

1865

1866

1867

1868

1869

32 májushavi szentbeszéd

Bizalmas beszélgetések fiataloknak

Három szentbeszéd az imádságról

Népszerű feleletek - apologetika

Pest

Pest

Sz.-Fehérvárott

Veszprám

1873

1874

Mantegazza, A Szerelem élettana (ford.)

50 povídek pro útlou mládež

1904 13.kiadás

Praha

1875 Toldy Pista jezsuitáival szemben Szabadka
1876 Kolbenheyer K.: Magas Tátrai turistakalauz reprint
1877 Dosztojevskij: Egy nevetséges ember álma reprint
1878

Az embernem származási okmánya (ford.)

Jézus Szive ájtatosság története

Budapest

Esztergom

1879 Első volapük nyelvű katolikus újság Sionsharfe
1880 Két szerelem regény Buda Pest
1883 Arany J.: Elbeszélő költeményei Ráth Mór kiad.
1884 Petőfi S.: Összes költeményei Athéneum
1885 Első nyomtatott Coca Cola reklám Bibliotheca
1886 Cosmopolitan - eredetileg családi magazin magyarul 2012
1887 Kniha zázrakov Budapest
1888 E.G.Withe. A nagy küzdelem Adventkiadó
1889 A szép Mary - tragikus életrajz Budapest
1890 Magyar népmondák az ifjúság számára Budapest
1891 Tolsztoj: Dolgozzatok amíg... Budapest
1892 O.Reylly: A colosseum vértanúi Szatmár
1893

Madách: Az ember tragédiája

Nem mese - a hét főbűn - Sárkány

3. kiadás

Komárom

1894 L.Wallace: Ben Hur ford. Szekrényi L. Szeged
1895 H.Sienkievich: Quo vadis? reprint
1896 Magyar díszes imakönyv Tyrnaviae
1897 Zsilinszky: Széptan reprint
1898 Világok harcza scifi regény Ford. Mikes L.

1899

-

Katolícka autonomia v Uhorsku

Cloque kisasszony (R. Boylesve)

Ružomberok
1900 Vercruysse Bruno: Elmélkedések SJ Kalocsa
1901 Ifjúsági kisközösségek kézikönyve Kalocsa
1902 Cion bölcseinek jegyzőkönyvei   - CD Sz.Pétervárott
1903 Hogyan gyónik az értelmes gyermek Szatmár
Magyar Szavaló-könyv Sz.I.Társ.
1904 Imakönyv kath.nők számára Eperjes
1905 Jókai Mór: Egy az Isten Franklin társ.
Egy pesti lány története Budapest
1906
1907 A keresztény ifjúság könyve Tours - Párizs

1908

1909

 A.I. Kuprin, Szulamit (magy. 1958)

Arcképcsarno az ifjúság számára

 szlov.
1911 Az élő rózsafüzértársulat könyve Budapest
1912 Sociáldemokrácia a náboženstvo Nagyszombat
1913 Kacziány A női szépség a festőművészetben Pesti Napló 1913
1914 Shakespearei: Tékozló fiú Magy. Tud. Akad.
Slováci a maďari Slov.liga v USA
Čaják: Dejepis Slovákov Pittsburgh
1915 Pázmány: Háborús idők imakönyve Budapest
1916
1917
1918
1919
1920  1920 drámája - szobrászatban
1921 De Castitate - /Tisztaság/ - Babith Mihály Roma
1922 Finn SJ: Harry Dee - ifjúsági regény Korda kiad.*
Szlovák történet és irodalom Bratislava
1923
1924 Procházka: O reholnom živote Brno
1925
1926 Tanulmányok a női erotikáról antikvárium
1927 Lelki kincstár Rózsahegy
1928 Znášanlivosť Madari a Slováci Praha
Katolikus Legényegylet Dunaszerdahely
1929 Dr. Madzsar: A női testkultúra új útjai Athéneum kiad.
1930
1931 Pantheon Tyrnaviense BIBLIOGRAFIA
1932 Bánhegyi: Nem vagy már kislány *Komárom
1933 Lelkitükör rövid utasitásokkal Budapest SJ
1934 A félhold szerelmesei Budapest
1935 Tóth Tihamért - lefordítása szlovákra Prešov
1936 Mai lányok életstilusa - példák Korda kiad.
1937 Gyermekeink boldogságáról van szó Rákospalota
1938 Magyar csillagok - kispapok Galánta
Szívgárda Ekecs
1939 Úprimné slovo o zmiešanom manžel. Ružomberok
1940

Dr. Marczell M., Érosz és Éthos

De sexto praecepto - matrimonio

Dunaszerdahely

Roma

Kat. Agrárifjúsági Legényegylet Ekecs
1941 Bokes: Slovensko-maď. vyrovnanie Mat. slovenská
Modern Yuth and Chastity SJ Missori USA
1942

Müller L.: Krisztus jegyese

A gyermek testi és lelki fejlődáse

Korda kiad.

Közoktatás

1943 J.B.Nygaard: Senki lánya Dante kiad.
1944 László Gy.: A honfoglaló magyar nép élete Budapest
1945
1946
1947 Laskay A.: Jellemkutatás reprint
1948 A. Lorenc: venovani skautom Trenčín štb
1949
1950
1951 Proces proti biskupom Ministertstvo
1952  Dolgozó nő- hetilap indul  Felvidék
1953
1954 The Image of God in Sex London
1955 Makarenko: Szülők könyve Új könyvkiadó
1956 Piros virág - 17 éves Pozsony
1957 Krisztusi erkölcstan a nők számára Wien OMC
1958 The Power of Sexual Surrender New York
1959 Szabadkőművesek Dublin
1960 Harpen L.: Ne bántsátok a feketerigót! Pulitzer
1961 Makk K.: Szeretni kell! Kossuth kiad.
1962 Böszörményi: Család és iskola SPN Bratislava
1963 W.Golding: A legyek ura Film 1963-ban
1964 Czeres T.: Hideg napok Újvidék
1965 Emil und die Berliner Jugen Moszkva
1966 Trobisch. Szerettem egy lányt Evang. Kiadó
1967 F. Mauriac: A szerelem sivataga Budapest
Katekizmusok: Veriť či neveriť? samizdat
1968 H.Bergson. A nevetés /ford. Paris 1914
1969 Teologiai jegyzetek magyarul Bratislava
1970 Pivnica Vatikanu - Škola žien reprint 1914
1970 Svetonázorová výchova mládeže Pedag. nakl.
1971 Leninovo dílo a kresťané dneška Vyšehrad
Th.Bovet: Könyv a házasságról Wien - Bécs
1972 The mystery of Sexuality New York
1973 A.Szolzsenyicin: Gulag Europa kiad.
1974 R. Bang: A célzott beszélgetés Tankönyv kiad.
1975 Sexual order and Holy order USA bishop
Mládež - kultúra - ateizmus Smena
1976 O pohlavnej výchove mládeže SPN Bratislava
1977 O otázkach sexuálnej etiky Vatikán - samiz
1978 Príručka pre hnutie OAZA samizdat
1979 Ateistická výchova / Moskva 1977 Bratislava
1980 Sex - Manželstvo - Rodičovstvo Osveta
1981 W. Kasper: Teologia manželstva Brno
Weath: Tajemství milování reprint 2006
1982 Szerelem - Szenvedély - Intimitás reprint
1983 A szexualitásról - felnőtté válásig Tankönyv kiad.
1984 A szerelemről - komolyan - vö. kik Múzeum3 * Madách kiad.
1985 Th. Bovet: Te is így tudtad? Bécs OMC
1986 P. Rowlands: Vasárnapi szülők Gondolat kiad.
1987

Fiatalság, szerelem

Óda az erotikához avagy a szexualitás védelmébe

Madách kiad.
1988 Elvált szülők gyermekei mesélik... Magvető kiad.
1989 Etika heterosexuálnych pre mládež SPN Bratislava
1990 Szexualitás a kat. Egyház szemével Budapest
1991 Házassági Abc (*1976) Abaliget
1992 E. Elliot: Szerelme és Tisztaság Evang. Kiadó
1993 Grün - Riedl: Misztika és érosz Pannonhalma
1994 Mc.Person: Conjugal spirituality Kansas city
1995 Augustyn: Sexualita v našem živote Karmel. nakl.
1996 G. Kepel Muslimové dobijaji svet Brno Albatros
1997 Szexualis nevelés és a kat. Egyház Vatikán
1998 Levél egy homoszexuális fiatalhoz Homokkomárom
1999 Az emberi szexualitás jelentése Sz. István Társ.
2000 A megszentelő szerelem Márton Áron k.
2001 Love story - zsebkönyv KIK - Ungvár
2002 Spielhozni: szerelem, szexualitás Márton Áron k.
2003 Somfai, H.Boulad: Szexualitás - jegyzetek Omega füzetek
H.Rotter: Sexualita a kresťanská morálka Vyšehrad (1991)
2004 A mozi, a film hatása a pszichére Róma
2005 Tajne vysvätené kňazi 1950-1989 M. Vaško
2006 Eldredge: Očarujúca, Divožienka DK Redemptoristi
2007 B. Clairvaux: Boží Eros Bratislava
2008 A szüzesség eszménye Trnava
2009 Felkészités a házazzágra, családra... Sapienctia füz.
2010 Egyházi mozgalmak, új formák... Sapienctia füz.
2011 Segitségnyújtás krizises kismamákmak Budapest
2012 Cantalamessa: Szüzesség Sapienctia füz.
2013 Okkultizmus és szellemi harc Marana Tha
Felvidék egyháztörténete 1918-1950 Sztyahula L.
2014 Teljes élet cölbátusban Pannonhalma
A házastársi intimitás művészete Széchenyi terv
2015 Gyermekbántalmazás, prostitúció ERGO
Prohászka: A család könyve reprint 1915
2016 Puss, Erotológia (29 füzet)  ISBN 978-80-89769-14-8

 A Bibliotheca különlegessége a Felvidéken egyedi sajtótermékek teljes sorozatai, de jelen van Erdélyi, Vajdaság is:

A Szív jezsuita magazin; ITT vagyunk; Távlatok; Mérleg; jugoszláv Hitélet; Zászlónk katolikus diáklap; az IGEN - fiatal katolik; de a Leventék képes hetilap a Szebb Jövőt! is megtalálható.

Kapcsolódó cikkek:Híres felvidékiek  - valamint Isotta Nogarola (1418 – 1466) tudós olasz humanista írónő.