Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Cikkek

Michelangelo

 Karácsonykor a Kis Jézus és a Szoptató Madonna  központ - amit számtalan művészi alkotás örökített meg.
Csak pár művész sejthette, mi az összefüggés Ádám - Éva és Karácsony közt?
*
J.E. Murillo - az egeyetlen, akinél a Kisded és a Madonna is kifele néz
Szobrász 
Michelangelo 1507 körül készült domborműve (Mária Jézussal és Keresztelő Jánossal). Mint tudjuk Michelangelo a Keresztre feszített Krisztust is képes volt teljesen meztelenül ábrázolni - a Sixtusi kápolna freskójairól nem is beszélve. Ma már eredeti pompájukban dündökölnek, de voltak idők, amikor ruhát festettek a meztelen alakokra, illően "felöltöztette" őket a protestáns puritanizmust utánzó elferdült katolikus erköcsőrség. Az is véget nem érő viták témája, mennyiben volt a mester homoszexuális - máig nem bizonyítható, sőt mélyen hívő volta sokkal egyértelműbb. Az állítólagos botrányos viszonyai férfiakkal, egy bizonyos Cecchino Bracci (1524-1544) nevű tanítványával meghamisított tények, amik csak 1960-ban kerültek napvilágra.
Dr. Marczell Mihály felvidéki teológus már 1940-ben megírta: "Carrara márványában benne lakik az angyalarc, de csak a Michelangelo-féle lelkek tudják kifaragni", in Érosz és Éthos. 97.  A művészettörténetben máig szaktekintélyként emlegetett Giorgia Vasari (1511-1574) már 1550-ben megírta Michelangelo életrajzát. Ez még eléggé pontatlan volt, a mester halála után újból kiadta, itt már pontosítva - de ezt már kevesebben ismerik. 
Kevésbé ismert, de annál csodálatosabb Michelangelo Szoptató Madonnája (1491) Rá két évire készült a Keresztre feszített Krisztus, majd 10 évvel később Dávid szobra.
   
          
Michelangelo az első között érthette meg, mi a külömbség a szexuális felvilágosítás ("nevelés") és az erotikára való nevelés közt, amiről Magyarországon csak 1942-ben kezdtek publikálni tanulmányokat - lásd 1831-el kezdődően. Az Országos Közoktatási Tanács a következő évben kiadott egy újabb, 3. kötetet: Gyermek- és ifjúságtanulmány, "A lelkiélet zavarai" címen. A Nemi felvilágosítás fejezetben ezt olvassuk: a gyermek kérdéseire adott feleleteknek nem az a fő céljuk, hogy élettani (szexuális) ismereteket nyújtson, hanem az, hogy a gyermek erkölcsi felfogását helyes irányba teretlje. A nemiségben magában " Isten gondolatát" kell látni, melyben semmi lealázó, emberhez méltatlan vagy erkölcstelen nincsen, csak azzá lehet, ha vele visszaélünk (írta Várkonyi Hildebrand OSB, 137-140 oldal). 
Festőként a Sixtusi Kápolnával vált világhírűvé, oly annyira, hogy  mezítelen alakja - akiket egy időben fel is kellett öltöztetni (felruházni), majd restauálni ("levetkőztetni") iskolapéldája lett a művészi erkölcsnek. Ezt az egyetlen esetet hozza F. Getlein és H.C. Gardiner SJ (1961), a Movies, Morals and ART tanulmányában a filmművészet erkölcsiégét elemezve, 34.