Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Cikkek

Párválasztó

Teszt párválasztáshoz
Szűz Márióról éneklik: a legszebb, a Napba öltözött. 2020-ban a legtöbb nő maszkbaöltözött lett (Kutatási eredmények)
“Hogy lesz, ha majd lehullnak a maszkok?” Vannak, akik a világ restartolását jósolgatják, eljött a RESET ideje, mondják. Nálunk, felvidéken 57 napig tartott a szigor, azóta már újra látni itt-ott “maszkátlanokat”. Bár a média azt rebesgeti, most jönnek majd a válláskrízisek utáni jogi orvoslások, válóperek hulláma, én mégis mástól tartok. Közismert, hogy sokan – mondhatni mindenki maszkokat viselt még a koronavírus beköszöntés előtt is. Komoly mentálhigéniás tanfolyamok, házashétvégés, “pálferis” dialógusok sorozata kell ahhoz, hogy le tudjuk vetni megszokott álarcainkat. Úgy is lehetne mondani, ebből áll a modern aszketizmus szerves része.
Ha tehetném, most mindenkit arra készítenék fel, hogy számoljanak azon csalódásokkal, hogy amikor majd lehullnak a maszkok, lesznek fantom arcok, ahol semmi nem fog változni. Sokan megmaradnak mosolytalan, komor, semmitmondó arckifejezésekkel. Azok viszont, akik a járvány előtt tudtak autentikusak lenni, álarcot sosem viselni, most, hogy a védőmasz lehull, visszatérnek a régi szép arckifejezések, csodás mosolyok, bensőséges tekintetek, baráti kézfogások, ölelések.
     Hány kép ismétlődik?
*
**
         *
**
**
**
 

Ferenc pápa húsvéti üzenetei közt mondta, hogy elsőként az asszonyoknak fog kelleni majd feltámadni, ha elmúlik a zártság, az általános karantén. Nem is csoda, hisz a Paradicsomban is Éva volt a “kezdeményező”. Ott, akkor mezítelenek (meztelenek) voltak, itt most maszktalanok leszünk. A bibliai utalás egy olyan intim lelkiállapotot sugall, ahol nincs mit szégyelni. Itt most majd lesz mit szégyelniük azoknak, akik a maszk lehullása után épp oly semmitmondó arckifejezésűek lesznek, mint maszkban.

Most fog kiderülni, ki hordott álarcot már a karantén előtt is. Olvassunk csak bele mélyebben a Biblia első lapjaiba: Ádám, hol vagy? Elrejtőztem, mert mezítelen vagyok... Ki mondta ezt neked? S a Teremtő meg sem várja a választ..., csak nem..., de igen. Majd a bűnbeesés után jön a jogos kiűzetésgondoljuk mi, akik szorgalmassan jártunk gyerekhittanra. Akik a papi lelki szolgálatot gyónáson kívül is igénybe veszik, s ilyenkor, a lelkivezetéskor megcáfolom a “kiűzöttséget”, mindig azt a választ kapom, hisz benne van a Bibliában. Tévedés, csak a hittankönyvekben van, ott is csak a régebbiekben. A Teremtés könyvében, a jezsuita Káldi-féle magyar fordításban azt olvassuk: “kiküldte őket a Paradicsomból” (Gen 3, 23). Elképzelni persze lehet, megfesteni is a színes gyermek-bibliákban, ahogy a középkor nagy festői is ábrázolták, sőt a Sixtusi kápolnában Michelangelo is döbbenetesen be mutatja a “kiűzetést”.

Kiküldetés – az már enyhébb kifejezés, szinte küldetés, misszió. Az újabb bibliamagyarázók odáig is elmennek, hogy a “kicsalogatta” őket kifejezést használják. Gyertek, nektek itt kint dolgotok van, ott bent (a Paradicsomban) mondtam, hogy szaporodjatok, de nem látom, hol vannak az unokák? Jogos a Teremtő panasza, hisz első gyermekük is csak a kiküldetésben született. Akkor ott az asszony volt a kezdeményező, ezt Ádám is elismerte: az asszony adott és én ettem.... Most, hogy húsvét után négy-öt héttel végre szabadon ünnepelhetünk, ehhez először az asszonyoknak kell feltámadniuk (ahogy mondta a Pápa).

Képesek rá, hiszen Jézus feltámadásakor is a zárt ajtók mögül elsőként az asszonyok mentek ki, igyekeztek Jézushoz. Most, hogy újra “maszktalanok” lehetünk, arra kérnénk asszonyainkat, lányainkat: bátran vessék le a maszkokkal együtt minden eddigi (önvédelmi) álarcukat. Ne szégyeljék, hogy “nőből vannak”. Legyenek végre és szabadon igazi nők, mosolygós arcú, s bár ragyogó szemű, mégis szemérmes tekintetű, “bűnbeesés előtti mezítelen” Évák. Már az apostoli atyák is megmondták, hogy az Isten sem szégyelte ilyennek teremteni őket. Ne rejtegesség nőiességüket, lelki szépségüket, mely testükön át ki szeretne áradni a körülöttük lévő (csúnya) nagyvilágra. Fejezzék ki szabadon, amit gondolnak és éreznek. Merjenek azok lenni akik, varázslatosan szépek, káprázatos lények, gyönyörű nők – mint a vén Európa, mely most mosolygós szemű céltudatos lányokra, asszonyok után sóvárog.

S végezetül, ami a férfiakat illeti: a nők várják el tőlük, hogy legyenek lovagiassak – nem is vitás, ez jogos. Ahhoz azonban, hogy ez bennük feltámadhasson, kellenek a szépséges hercegnők, a királykisasszonyok. A lovagiasság erénye manapság archaikusan hangzik, ma a legtöbb férfi manager akar lenni, sőt egyesek hatalomra törni. Így hát nem is csoda, hogy ez a nők számára hátrányos helyzetet szül – s elkezdődik egy véget nem érő rivalizáció. A férfi dolga megvédeni a nőt, sőt a lovagok egy külön esküvel, legféltőbb gondal a szüzeket óvták. Én hiszem, hogy ha a szüzesség újra erénnyé válik, a férfiak lovagokká nemesednek (s így ők is feltámadnak). Kapcsolódó cikkek: Szüzesség
Párválasztást illetően:
Olyan lányt kell választani, akit szeretni fogsz - nem pedig aki téged kell, hogy majd szeressen.
Egy életen át boldoggá akarod tenni, nem pedig az ő feladata lesz téged boldogítani...
Jegyesoktatásra jegyesek kellene, hogy járjanak, nem már házasságban élők.
Egy életen át szeretni fogod, nem pedig csak ha ő is szeretni fog...
Napjainkban egyre több a kényszer-, feltételehez kötött esküvő. 
Az ilyenek még válás előtt érvényteleníteni kell.
Ne a gyerek "igya meg a levét..."
Mindent meg lehte beszélni.
Csak legyen kivel...
Akik már nem választhatók:
    * **
Bettie Page - / - *Eve Lavalliére - / -  és  - **Mireille Négre
*
Claudia Koll és * Vanity Winters - valamint Anna Nobili (apáca) megtérése előtt és után
Valamennyien erkölcstelen életből megtértek lásd Húsvét misztériuma (YouTube)