Slider 1

Slider 2

01

Prihlásenie

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt

Sídlo: OZ DOBROPRAJNOST, SNP 966/38, 924 01 GALANTA

Detašované pracoviská: Odevný sklad, Nám. detí 1, 924 01 Galanta

                                        Komárno, Nádor ulica 1062/2 - OBCHOD 

 

Právna forma: Občianske združenie

Registrácia: MV SR, VVS/1-900/90-387 81

Dňa: 16.12.2011, IČO: 42287979

 

Štatutárny zástupca: Alexander Puss

 

Dozorná rada:

Ing. Dankó András

Ing. Kovács Ladislav

Ing. Puss Peter (ml.)

 

Riaditeľa OZ Dobroprajnosť stanovy nevyžadujú

 

            Sociálno-pedagogické poradenstvo

            PaedDr. Lucia Vlkovičová    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                           

            Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

            Mgr. Andrea Bezáková    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Psychologické poradenstvo

            Mgr. Petra Brestovanská    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Právne poradenstvo

            Mgr. Eszter Kollár

            Mgr. Mária Nagyová - asistentka

 

            Výchovní terapeuti 

            Dr. Ladislav Morovič, PhD. (veda a výskum)

            MUDr. Lívia Borosová (odborná asistentka)

            Mgr. Helena Baráthová (špec. pedagogika)

            Mgr. Ludovít Kelemen (info - etika a rodina)

            

            Projektový manažér 

            Dr. Alexander Puss, PhD.

 

            Zahraničné kontakty:

            Bc. Sárkány Klára - Maďarsko

            Mgr. Pollák Diana - Rumunsko

 

Partnerské projekty:

-        Žakovce, Ľubica (Dr. H.c. Ing. Mgr. Marián Kuffa)

-        Dom Božieho Milosrdenstva v Ľubici

-        Oravská Lesná (Mgr. Braňo Kožuch)

-        Dom života - Ľudovítov (MUDr. Ľubomír Gábriš)

-        Nová Ves – farma (Občianske združenie Nelegál)

-        Csobánka – Maďarsko (Böjte Csaba OFM)

-        Deva – Rumunsko (Mgr. Pollák Diana)

-        Ratovce – Zakarpatia (Mons. Antal Majnek UA)

 

Partnerské organizácie:

PhDr. Terézia Dudášová, PhD. – riaditeľka OZ Dobrota sv. Alžbety

Doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, PhD. – Hnutie kresťanských rodín

Mgr. Győri Margit - elnök - Femit OZ


Pomoc pre náhradné rodiny a biologické rodiny:

tel./fax: 02 /638 15 208-9

e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pomoc pre odchovancov detských domovov, Bratislava:

Dana Sladká-Müllerová - BEZPLATNÁ TELEFONICKÁ LINKA

LINKA PRE BUDÚCNOSŤ: 0800 800 123  


Pomoc pre dievčatá v núdzi – Cenacolo (Trnava, kostol sv. Mikuláša)

Pomoc – Linka dôvery:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Región: Južné Slovensko (www.kik.sk)    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

http://ekonomika.sme.sk/c/5612648/osobny-bankrot-vas-zbavi-dlhov.html