Slider 1

Slider 2

01

Prihlásenie

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Financovanie

Kto chce šíriť dobro, nepotrebuje k tomu financie, kto je schopný ušetriť si financie, môže s tým robiť a šíriť dobro.

  

Naše príjmy tvoria jednorazové dary od dobrodincov, mesačné dobrovoľné a členské príspevky.


Občianske združenie Dobroprajnosť vypisuje konkurz pre stavebné firmy a zároveň hľadá dobrovoľníkov, dobrodincov, ktorí by boli ochotní pomôcť mladým dospelým v núdzi.

?
Byt
Je tu nová 
šanca na BYT.
Mať či byť alebo byt?
Otázka znie: BYT či nebyť?
Môžeš získať BYT – stačí len byť!
Stať sa naším dobrovoľníkom znamená byť.
Byť dobrovoľníkom znamená možnosť mať BYT.
Dobrovoľníci pracujú nezištne
za stravu, ubytovanie, poistenie.
 Za svoju prácu síce nedostanú
financie, ale takto môžu získať
šancu nadobudnúť vlastný byt
v dome, ktorý si sami vybudujú.
Jedná sa o rekonštrukciu domov,
objektov, ktoré možno prerobiť.


Ne-členovia nášho občianskeho združenia Dobroprajnosť môžu požiadať o ubytovanie, a to po odpracovaní istého počtu hodín v dobrovoľníctve. Jedná sa o pomoc pri stavbe domov a rekonštrukcii objektov, v ktorých sa realizujú naše nízkoprahové aktivity počas celého roka.


Kontaktná adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Na realizáciu sa vypisuje KONKURZ pre stavebné firmy – doplňujúca podmienka: zamestnať čo najviac dobrovoľníkov a brigádnikov počas realizácie stavebných prác.