Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Cikkek

Korok és szüzek

    

Vesta szüzeket  a Római Birodalomban - Rómában templomot építettek Pudicitia-nak, a tisztaság istennőjének, és Tibullus könyve büszkén hirdeti: «Casta piacent superis», a lelki tisztaság kedves az isteneknek. A római Vesta-szűzek előtt – a nagy tisztelet jeléül – lictorok jártak, akár a konzul előtt. És ha a Vesta-szűz kocsija véletlenül halálraítélt emberrel találkozott, az elítéltnek megkegyelmeztek. Mint a Vesta-szűzeket Rómában, éppúgy a druidákat Galliában, a Nílus papjait Egyiptomban éppen önmegtartóztató életük miatt övezték oly mély tisztelettel. In Tóth Tihamér (1919), A tiszta férfiúság.

 

Énekek énekének szűziessége a Bibliában

Salomé - a szüzek tánca szintén szimbólum lett.

Minden korban megadták a kellő tiszteletet a szüzeknek, Margaret Mead a tudomány meghamisítója

becsben tartották őket a pogány és a primitív vallások is. Vö. 1902 Derek Freeman jogos cáfolatai

A Biblia számtalan példával szemlélteti, bár az ószövetségben ritkábban fordul elő:

* Eszter - könyvében ezt olvashatuk szüzekről.  Vö. Sába királynője/ Shulamit/ - Gyakran jelennek meg mint Femma fatale

Eszter könyve 2. 8.

Ezután a birodalom szüzei közül kezdtek új királynét keresni. Ebből a célból Súsánba vitték a tartományokból a legszebb szüzeket. Így került oda egy árva zsidó lány, Eszter is..Érdekes, mély gondolat rejlik azon tény mögött, hogy az emberi nyelvhasználat a természet érintetlen, fölemelő, üde szépségét «szűz»-nek nevezi, így beszélünk a hatalmas hegyóriások «szűzi csúcsáról», a messzenyuló «szűzi hómezőkről», a fejszétől érintetlen «szűzi őserdőről». Az a csend, áhítat s szent elfogódottság, amely lelkűnkben a természet szűzi szépségeinek szemléltekor kél, hatványozottan tölti el az embert egy «szűzi lelkű» ifjú láttára. - Tóth Tihamér (1919).

 

Szüzesség 

A két vilgháború közt 1937-ben készült a filmváltozat egy 1907-es regény alapján.

Írta: Marier Majerová/ Bartošová (1882-1967) - kommunista aktivista, publicista. Szüzesség mint keresztény eszmény.

1740-ben készült az a francia novella (La Belle et la bette), mely számtalan újabb irodalmi mű (Szépség és szörnyteg) valamint filmvátozatok (Beauty and the Beast) alapjául szolgált (1946-tól 217-ig 12 mozifilm készült). Az 1978-as Juraj Herz cseh filmje Szűz és a szörny nevet adta. Majd 1991-ben a Disney is megfilmesítette; majd 1992-ben egy újabb, a szüzesség eszményét magasztaló rajzfilm készült. A 2017-es amerikai D3-as film már részletes mélylélektannal fűszereuet mesejáték.

     

Disney 1991-ben adaptálta a novellát. 1940-ből száramazik a Fantázia Disney animációs film, ez inspirálta az olasz Allegro non troppo rajz és játékfilmet, ahol szintén a szüzesség domináns helyet foglal el a gonosággal/ ördögies érzékiséggel szemben: kezdve a Faun és a ninfa nyitánnyal Debussy-től; Dvořák Szláv tánca; Ravel Boléro-ja; Vivaldi koncertje; Stravinsky Tűzmadár.... kezde a görög mitológiával, majd  a Biblia teremtéstörténetével (YouTube film), a fináléból nem marad ki a Hófehérke és a hét törpe sem. Erósz és Psiche (wikipedia); Jane Eare; Nemes vademberSirének (YouTube)

Kelta legenda: Kelpie szűzies alakja.

  

.

Ez az 1873-as könyv (Mantegazza, Az élvezetek fiziológiája) kezdi különválasztani,

leértékelni a szüzesség méltóságát (a női testet áruba bocsátani, üzletelni vele). 

1947-ben készült a Black Narcissus, az érosz és a szentség szenvedélyes találkozása. Egy himalájai kolostor apácái harcolnak az eényeik megőrzéséért, miközben az egykori pogány kolostor/ hárem falait még most is erotikus festmények díszítik. A 70-es években készült is pár erkölcstelen fantázia-film (Erotika in Cinema, 125).

A cseh naturalizmus némileg ellensúlyozza mindezt: Vítejte na stránce Dobroprajnosti!

 Azonban az amerikai komédiák nagyban banalizálják a szüzességet:

Majd jött a XXI. század és újra kezd divatba jönni ez az ősi eszme/ az eszményi nő.

A szüzességet nevezik vértanúségnak is, főleg azért, mert az első keresztény századokban a legtöbb ismert szűz egyben vértanú is volt (kezdve Ágnes, Ágota, ... bezárólag napjaink Anna Kolesárová-ig). Teljes listát az év minden egyes napjára az előző oldalon látható: Szüzesség eszménye... című köny mellékletében található. Az erósz erőforrás, és csak ő képes eszményeket létrehozni, belőle születnek. Minden ifjúi lélek újból és torzulatlanul magával hozza ezt az erőt. Az erósz semmi egyéb, mint maga a növekvő léleknek vágyódó ereje, amellyel eszményeit a méltatlan tárgyon is felfedezni véli. Ez csupán azt bizonyítja, hogy az eszményítő törekvés a lélek legbelsejéből ered. Egy belülről táplálkozó képzelet az isteni és felmegasztosult lét fátyolát teríti a szegényes, pillanatnyi lét fölé. Az eszményítő képzelet szépséget szomjazva, hittel és az alkotás örömével, kimeríthetetlen szeretettel pillant a világba. És ahová csak ez az Erósz tekint, miként egy életet ébresztő tavaszi szél lehelete, minden nemeset felébreszt. Melegítő sugarainak hatására élet születik. Ha semmi új és fennkölt nem jön létre általa, lehet szenvedélyről és vágyódásról szólni, az igazi erósz azonban nincs jelen.. in Eduard Spranger (1946), Eros, Egyetemi Nyomda, Budapest, 26. 

   

 Szűz Szent Agáta vértanú (utóbbi időben a mellrákosok) védőszentje -/-  Megelőzés/ egyben kötelességKonstantis filozófus Sophiát választja - erényessége, szüzessége végett.