Slider 1

Slider 2

01

Bejelentkezés

után nyílik...

Name & Password:

wi(KIK)pedia

Cikkek

Könyvelőzetes

A szexualitás vagy testiség a nemek közötti természetesség megnyilvánulása.

Az érzékiség a testéséget megpróbálja vonzóbbá, kellemessebbé tenni.

Az erotizmus a testiség lelkesítése, egyfajta elevenség – misztika.

Az erotika a testiségre helyezi a hangsúlyt, a lélek kárára.

A bensőségesség a szenvedélyt teszi elfogadhatóvá.

Az erotizmus a szexualitást művészetté varázsolja.

Az intimitás tehát a szenvedélyesség mércéje.

Erotizmus az erotika szentimentalizmusa

Az ösztön profanizálja az erotizmust.

Az erotizmus nemes szenvedély.

Az erotizmus játékos erotika.

Erotikus játék nem játék.

A szex árt az érosznak

Az érosz nem szex

A szex ösztön

PorNo.

Sex

*

Kapcsolódó cikkek: fogalomtisztázás - 1831-el kezdődően napjainkig

1900-al jelennek meg filmek, "vakmerő" művészi jelenetek - nők

1901-től jelentek meg francia nővédő regények

1902 - a női charme Dénes Olga házassága

1903 - Út a szerelemhez - regény 3 kötetben

1904 - Bródy Sándor, Erdélyi árva leányok

1905 - Molnár Ferenc Egy pesti lány története

1906 - Bródy Sándor Don Quixote kisasszony online

1907- a tiszta szerelem hősies eszménye (ang.)

1908-ban jelent meg a prostitúció valóságának novellája

1909 - Lengyel Laura Az idegen leány

1910-ből Korunk nemi élete - angol tanulmány

1911 - B.M. Croker Hamupipőke regény

1912 - Szini Gyula Egy sápadt asszony és más regények

1913 - az erotikus líra költőnője Delmira Agustine

* Dr. Kacziány Géza, "A női szépség a festőművészetben", in Pesti napló 1913.

1914 - Balázs Béla - Erotikus művészet és művészi erotika (Nyugat folyóiratban)

1915 - AKT fotózásról Lyka Károly albuma - lásd II. kötet 1915., vö. 1944-es magazin (s)

1916 - Annette Kellermann - Az istenek lánya film - YouTube csatorna - WIKIPEDIA

* vö. Inspiration film (1915) - The Perfect Model amerikai némafilmek - akkor botrányosak,

* vö. "Tisztaság" - Purity (film 1916) - Audrey Munson egyedi jelenetei - ma nevelő filmként veszik

1917 - Amadeo Modigliani - Fekvő aktjai - milliokat érnek manapság, akkor botrányosak voltak

1918 - elhunyt Egon Schiele - nála is a nemiség a fő téma - sokkal brutálisabb

1919 - Julcsiett - Intim kabaré műsor - / - a Tiltott szerelem filmje

1920-as évek: Dr. Décsi Imre, Nemi élet - erotika

1921 - Ördög a testbena csodagyerek, Radiguet kisregénye - számtalan filmes feldolgozás

* Babith Mihály, Erato, .....

1922 - Gaál Franciska Az egér - benne csodás pajzánsága - filmkritika

1923 - Charli Chaplin filmje - számtalan filmkritikával - wikipedia

1924 - magyarul 1934 Szüzesség értéke

1926 - Van de Velde, Th.: A tökéletes házasság.  1926, Rozsnyai K., 358 + Elhidegülés

1927 - Kortárs szerzők - Házasság értelmezése

1928 - H. Matisse művészete - aktfestészete lásd II. kötet 1935.

1929 - első művészfilm Erotikon - valamint kultikus némafilm Extase/ Ecstasy*

* Eugen Drewermann "Kígyó" asszociációja (Eve, one of Gill's erotic wood engravings)

1930 - Düring, E.:  Sexualpädagogik.  1930, Erlenbach, Rotapfel V., 409 p

1931- Miniszoknya? - Szinházi Élet szaklap - / - 30-as évek szobrászata

* Lupita Tovar sokkal temészetesebb szépség a Szent nő c. filmben (angol)

1932 - Th. van de Velde, Tökéletes házasság INDEX-en, először 1926.

1933 - Csia Sándor:  A nemi kérdés.  1933, Bp., Bethánia, 120 p. - *Ecstasy cseh film 1933

  *  Az amerikai filmek ezzel ellentétben a  CENSURA alatt csak a kiváncsiságot fokozták. 

1934 - Földi Mihály, Iste országa felé - Meztelen ember - Lázadó szűz, Atheneum Kiadó 

1935 - Tóth Tihamér:  Tiszta férfiúság  1935 (14.kiad.)  Szt.István Társ.  231 p.

1936 - P. Wágner Mai lányok életstílusa (?)

1937 - számtalan magyar kiadást ért meg Szerelem P. Géraldytől

1938 - L. Connolly SJ, Mystical poems of nuptial love (Eros), még 2011-ben is ismert

1939 - Trailer Elfújta a szél (1934-es novella) alapján világsiker egy lány boldogulásáról

1940 - Dr. Marczell Mihály (Dunaszerdahely) Érosz és éthos könyve (270 oldal)

1941 - Szűz és gödöllye -/- *Clara Calamai (1. *födetlen keblek) -/- *Vittoria Carpi

** a CENSURA a filmet megvágta, csak 16 éven felülieknek

1942 - Barátság és szerelem - lányok számára Exodus - egyházi kiadó

1943 - Vidorka Magyar lányok könyvtára - az ártatlanság szépségéről

1944 - Krisztus erkölcstana a nők számára - Endrefalvy O. könyve 1. kiadás

1945-ös hangulatkép: Andrej Chudoba novellája Konečne bude mier (1979, majd film 1984).

1946 -ban jelent meg magyarul nyomtatásba: Eros (Egyetemi nyomda, Budapest)

1947 - Forel, A.: Die sexuelle Frage.  1947 (17. kiadás) München, Reinhardt, 464 p.

1948 októberében felállították az utolsó, 32. INDEX listát

1949 - Beauvoir, de, S.: A második nem.  1969, Bp., Gondolat, 578 p.  (eredeti: 1949,Paris)

1950. áprílis 14-án erőszakkal megszűntették a szerzetesi könyvtárakat Szlovákiában.

1951-ben jellenek már meg prostitúció ellenes regények

1952 - A titokzatos Murillo Szoptató Madonna Felvidéken - szakirdalom az Ekecsi Biblithekában

1953-ban egy jezsuita könyv indítja el a szexuális "forradalmat" - V. Wilkin SJ, The Image of God in Sex.

1954 - Max Frisch, Stiller - regényében rámutat at erósz hiányára a hétköznapokban

1955 - Makarenko Szülők könyve - nevelés (s) -/- amerikai AKT fotózás kezdetei. vö. 1915.

* kezdnek kiadni fiataloknak szexuáletikai könyveket - hozzák csak 1983-ban kerültek - lásd lejjebb:

1956 - K. Clark publikálja a Mezítelenség a művészetben - 1. kiadáát

1957 - Krisztus erkölcstana a nők számára - Endrefalvy O. könyve (1944; 1957 (s)

1958 - Karol Wojtyla előadásokat tart/ ír a "nemiség, szemérem" témákban

1959 (már 1954-ben is, magyar ford. 1987) -  Szexuális életközösség a házasság, Szent István Társulat. 

1960 - Házasság - család - boldogság, Kossuth Könyvkiadó, 245 p.

1961 - Krisztus korabeli SzerelmekSzerelem (Ovidius Naso)

1962 - a szobrászat sosem idegenkedett az AKT alkotásoktól

** 60-as évek utáni művészi AKT fotózás -

1963 - Szexuális és életközösség... nálunk Egyházi kiadványként csak 1987-ben - Részletes tartalom

1964-ben cikksorozat indul Rómeo és Júlia a szocializmusban (a IV. évfolyam)

1965-ben indul az Ifjúsági Magazin - Dr. Veres Pál szexuológus írásaival

*Dr. Nyíri Tamás teológus publikál az érzékiségről, szexualitásról, női prüdéria stb.

*Würzburgban jelenik meg: A test - a szexualitás keresztény jelentősége (magyar ford. csak 1981)

1966 - Sáfár Anikó Harlekin és szerelmes c.filmben -/- erotikus keresztény film Meztelen megkísértés (YouTube)

1967 - lányok évkönyve - / - tévesen  "szexuális/ spirituális forradalom" -nak nevezték

1968 - F. Gagern németül kiadja: Házastársi szeretet - szexuális életközösség (SZIT, Budapest 1987)

1969-től a Ludas Matyi szocialista erotikus hetilap lett

1970 - Felvidéken is kapható - // - Kritika - // - Babits Mihály, Erato Szépirodalmi Kiadó

1971 - magyarul is megjelent: Feltörekvés, reklám, szexualitás -/- org. Sehány éves kislány

1972 - Buda Béla:  A szexualitás modern elmélete.  1972, Bp., Tankönyvk., 251 p.

1973 - csatlakozik a Ludas Matyihoz a Füles magazin/ évkönyv

1974 - Bágyoni Attila:  Szex, szerelem, család, Bp., Medicina;  Aszódi - A házasélet ABC-je, Medicina,

1975Dietz,   &  Hesse:  Szexológia.  1975, Bp., Gondolat, 453 p. (Eredeti: 1971,   )

1976 - Szexuális gyermek-felvilágosítás: Sehány éves kislány (2010-ig 13 kiadásban) - org. 1971

1977 - Dr. Buda Béla Fiataloknak a szexualitásról

1978 - Ludas Matyi 10 évvel később -// - Házasélet abc-je

 1979

1979 - Buda B., Cseh-Szombathy L., Szilágyi V.:Szexualitás és párkapcs. a felnőttkorban, Tankönyvkiadó  

1980 - Batosky, M. & J. (Eds):  A szexualitásról, tankönyvkiadó - O Sexualite.  1983, , Smena, 214 p.

1981 - Bácskai Júlia, Bóna Jánon: Beszélgessünk a szexről - /- Testiség - nemiség keresztény szemmel (s)

1982 - Sorra jelennek meg szexuáletikai könyvek (Aszódi, Veres, Szilágyi, Buda ...(Ádám és Éva)

1983 - Egyházi kiadók (1955): Dr. Theodor Bovet a szexualitásról - Walter Trobisch - / - Kourgakov. Natasa

1984 - Dr. Szilágyi Vilmos válaszol: Szerelemről - szexről

1985 - Szentmártoni Mihály SJ (Róma) Fiatalok világa -/- Nyíri Tamás és mások:  A szerelemről komolyan (s)

1986 - Fejezetek a szexualitás történetéből - tanulmánykötet

1987 - Az Asszony és a szerelem - gyönyör Medicina Kiadó

Dr. B. Élthes Eszter (1987), Óda az erotikához avagy a szexualitás védelmében (Vitairat).

1988 - IPM magazin - vége a cenzúrának?

1989 - Interpress IMP 1989 áprilisjúliusi szám

1990 - Friday, N.:  Női szexuális ábrándok.  1990, Bp., Proprint,  236 p. (Eredeti:  1972)

* Gáspár Ágnes  (szerk.):  Káma-szutra.. A szerelem képeskönyve.  Év n. (1990) Folk-uniom Kft., 96 p

- mindez  szintén a "bársonyos forradalom" előkészítése/ következménye lehetet?

1991-től katolikus katolikus szakirodalom is jelenik (nálunk 2003)

1992-óta publikál Forrai Judit (Szexuális nevelés - prostitúció Budapesten stb.)

1993 - Weörös Sándor fordításában: Gyönyörök sötét kútjai - Erotikus világlíra

1994 - Férfi és nő - szexuológia (7-9; 8-13; 14-18 éveseknek), Tessloff és Babilon, 43 oldalon

* előtte már publikáltak a gyanús szerzők (1991): 6 - 9 éves gyerekeknek - biztos ez kell a Magyaroknak?     

1985, 10/13 éveseknek

majd egy 1995-ös újabb példa, ahogy leszűkül a nemiség:


Régebben sokkal józanabbul ítélték meg mindezt:  Jezsuita kiadvány

Manapság bagateliizálják azt, amit a Biblia szentesített az Énekek énekében. Katolikus magyarázatai az első századokban már ismertek voltak. Sőt a Biblia könyvei közül erről írtak legtöbben és legtöbb magyarázatot a keresztény írók, vö. R. Pilutti (2017), Erotica cristiana, 371.

* ThDr. Nyíri T. szerint is a női mellek az Énekek énekében sem tabu (lásd 1985)

Az erószt a keleti vallások is nagyra becsülték (ford. Weörös Sándor) Pásztorének

Nemiséggel kapcsolatos - Szexuálpszichológia - szakirodalom a-b-c sorrendben

Zsebkönyvek formájában is: Házasélet abc-je (1974; 1976; 1979).

 

* Magyarul 2011-ben jelent meg, Csehországban már 2000-ben (Návrat domú kiadó). Az angol eredeti korábbi (Intended for Pleasure), ám annak 6.fejezetét messze megelőzte az Evangelikus kiadó lásd 1983.

Theodor Bovet könyveit a 60-as évek végén írta, de még ma is aktuálisak kényesebb erkölcsi kérdésekben wikipedia - (18). 1873-ban az örömszerzésen volt a hangsúly, majd 150 évvel később jönnek rá, hogy nem a saját, hanem férjem/ feleségem örömét kell szem előtt tartani - nem utolsó sorban ez egyben a legtermésztesebb családtervezési "módszer" is. Ha nem engedhetünk meg több gyermeket, a férj örömmel le tud mondani...

** Külön fogalomtisztázás igényel a "természetes" családtervezés is - bőséges, de félreértelmezhető katolikus szakirodalommal (vö. TeenStar). Ez elmélet, a gyakorlatban ez sokkal nehezebb - bonyolultabb, főleg ott, ahol a házasság első éveiben korlátlanul élvezték egymást, főleg saját testiségüket. Ahol a saját érdekek a házastárs érdekeivel szembekerülnek, ahol az önmegtagadás nem okoz örömet, ott idővel (miután enyhül a szerelem romantikája) nehéz lesz természetes családtervezésről álmodozni. Épp addig kell megtanulni nagylelkűen lemondani a feleség javára, amíg tart a "nagy szerelem". Mindig meg kell adni a nőknek kijáró kellő tiszteletet, ahol csak lehet előnyben részesíteni őket, nem pedig hátrányos helyzetbe hozni ("terhessé" tenni, vö. Deus caritas est, 9-10. pontja).

Már a Biblia első könyvéből, a Teremtés könyvéből megtudhatjuk, hogy Onan bűnt követett el, amiért manipulálni próbálta a "természetadta lehetőségeket" - önző volt, onanizált.

           

Júda és Támár családtervezés közben (Gen 38, 6-9) - Horace Vernet festménye..

Támárról a legszebb festmények F. Haynez művei - akinél J.A.D. Ingres hatása érezhető.

Az ideális ószövetségi feleség... Rúth könyvében.

Az Újszövetségben Pál apostol adja a teológiai alapot. A keresztény Európát, a házasságokat a XX. században számos támadás érte. Hosszú ideig tartott, amíg ráébredt a teológia, hogy újra kell értelmezni az első keresztények, Pál apostol tanait a testiség modernebb felfogásában. Ebben W. Trobisch & Dr. Th. Bovet jártak az élen, őket követte a katolikus Test teológiája (K. Wojtyla). XVI. Benedek pápa Deus Caritas est című dokumentuma pedig visszahozta az "erósz" fogalmat a teológiába. Ebből születet az igény az erósz újraértelmezésére (vissza) WiKIKpedia, hogy a teológiába a testiség is megjelenjen = erotológia mint "erotica cristiana" az olasz szakirodalomban.